EXECUTIVE SEARCH

EXECUTIVE SEARCH

Za klijente tražimo visoko specijalizovane stručnjake, menadžere srednjeg nivoa, C-level menadžere, generalne direktore i članove bordova. Pokrivamo širok spektar branši, na primer finansije, FMCG, telekomunikacije, ITja, sa posebnim fokusom na međunarodnim...