ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

Sadržaj: Principi asertivne komunikacije, u kojim situacijama se upotrebljava, njena korist i prednosti i njene granice.Ciljna grupa: Svi koji žele da komuniciraju odlučno i ubedljivo i istovremeno neagresivno i sa poštovanjem prema sagovorniku.Korist za učesnike:...