REŠAVANJE KONFLIKTA

REŠAVANJE KONFLIKTA

Konflikti su jedna od najvažnijih tema našeg života. Ako pogledamo oko nas, videćemo da generalno gledano nismo dobri u rešavanju konflikta. Nismo dobri u rešavanju konflikta na indvidualnom, organizaciono-korporativnom, nacionalnom i međunacionalnom nivou. I od naših...
ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA

Sadržaj: Principi asertivne komunikacije, u kojim situacijama se upotrebljava, njena korist i prednosti i njene granice.Ciljna grupa: Svi koji žele da komuniciraju odlučno i ubedljivo i istovremeno neagresivno i sa poštovanjem prema sagovorniku.Korist za učesnike:...
VERBALNI DŽIJU-DŽICU

VERBALNI DŽIJU-DŽICU

U ovom kursu preuzimamo načela iz borilačkih veština i prenosimo ih na verbalnu samoodbranu od uvreda, omalovažavanja i drugih verbalnih napada. Cilj nam nije da dokažemo da smo u pravu, da polemišemo ili da se upuštamo u dugačke diskusije. Cilj nam je da se odbranimo...
KOMUNIKACIJA U TEŠKIM SITUACIJAMA

KOMUNIKACIJA U TEŠKIM SITUACIJAMA

Skoro svakodnevno se suočavamo sa teškim komunikacionim situacijama i neprijatnim ili bezobzirnim ljudima. Kako se najbolje izboriti sa takvim situacijama i takvim ljudima i koliko mi sami doprinosimo eskalaciji takvih situacija? Koliko smo mi sami često „teški“ i...