REŠAVANJE KONFLIKTA

REŠAVANJE KONFLIKTA

Konflikti su jedna od najvažnijih tema našeg života. Ako pogledamo oko nas, videćemo da generalno gledano nismo dobri u rešavanju konflikta. Nismo dobri u rešavanju konflikta na indvidualnom, organizaciono-korporativnom, nacionalnom i međunacionalnom nivou. I od naših...
VERBALNI DŽIJU-DŽICU

VERBALNI DŽIJU-DŽICU

U ovom kursu preuzimamo načela iz borilačkih veština i prenosimo ih na verbalnu samoodbranu od uvreda, omalovažavanja i drugih verbalnih napada. Cilj nam nije da dokažemo da smo u pravu, da polemišemo ili da se upuštamo u dugačke diskusije. Cilj nam je da se odbranimo...