UPRAVLJANJE EMOCIJAMA

UPRAVLJANJE EMOCIJAMA

Sadržaj: Šta su emocije i kako možemo na njih da utićemo?Ciljna grupa: Ljudi koji žele da bolje utiču i upravljaju svojim emocijama. Korist za učesnike: Bavimo se tehnikama upravljanja emocija i isprobavamo ih na licumesta. Emocije su energija. U najboljem slučaju su...