VERBALNI DŽIJU-DŽICU

VERBALNI DŽIJU-DŽICU

U ovom kursu preuzimamo načela iz borilačkih veština i prenosimo ih na verbalnu samoodbranu od uvreda, omalovažavanja i drugih verbalnih napada. Cilj nam nije da dokažemo da smo u pravu, da polemišemo ili da se upuštamo u dugačke diskusije. Cilj nam je da se odbranimo...