Za klijente tražimo visoko specijalizovane stručnjake, menadžere srednjeg nivoa, C-level menadžere, generalne direktore i članove bordova.

Pokrivamo širok spektar branši, na primer finansije, FMCG, telekomunikacije, ITja, sa posebnim fokusom na međunarodnim kompanijama, C-level menadžmentu i proizvodnji.

Posebnu pažnju posvećujemo detaljnoj metodologiji procesa. Na početku je opširni profil pozicije koji izrađujemo u saradnji sa klijentom. Pored stručnosti, obrazovanja i iskustva, posebnu pažnju posvećujemo ličnosti i karakternim osobinama kandidata, koje treba da se besprekorno uklope u korporativnu kulturu klijenta.

Da bi bili u stanju da nađemo najboljeg mogućeg kandidata, upoznajemo se sa vašom kompanijom, pozicioniranjem na tržištu, strategijom, ciljevima i korporativnom kulturom.

Smatramo da je to potrebno, jer ne samo da nalazimo najbolje moguće CVjeve, već ljude od krvi i mesa, koji treba besprekorno da se uklope u novu pozicju i kulturu kompanije.

Posledica tog pristupa je da u poslednjih 5 godina nije bila aktivirana nijedna garancija za kadidate koje smo mi izabrali za naše klijente.

Tražimo i nalazimo idealni par za vas.

I ne odustajemo dok u tome ne uspemo.

Ako ste zainteresovani za saradnju na polju executive search-a ili želite da nam dostavite vaš CV, molim vas ispunite ovaj formular.

Prijavite se na naš newsletter. 

Dejan Simić, HR stručnjak, executive search, korporativni treninzi, ICF koučing.

Profesorska kolonija, 11000 Beograd