HR USLUGE

 

Imamo višegodišnje iskustvo u odrađivanju kompleksnih i međunarodnih HR projekata. Posebno smo specijalizovani na sledeće usluge:

 

EXECUTIVE SEARCH

Za naše klijente tražimo visoko specijalizovane stručnjake, menadžere srednjeg nivoa, C-level menadžere, generalne direktore i članove borda.

Pokrivamo širok spektar branši, na primer finansije, FMCG, telekomunikacije i IT. Posebno iskustvo imamo u proizvodnji i auto industriji.

 

Razradili smo efikasnu executive search strategiju, koja se sastoji od tri procesnih faza i 7 nivoa aktivnosti. Posebnu pažnju posvećujemo detaljno razrađenom profilu i pažljivo izabranim alatima evaluacije. Izuzetno je važno, da se pored stručnosti, obrazovanja i iskustva, ličnost i karakterne osobine kandidata besprekorno uklope u korporativnu kulturu klijenta.

Efikasnost našeg pristupa se vidi po tome, da u poslednjih 7 godina ni za jednog kandidata koga smo izabrali nije bila aktivirana garancija.  

I ne odustajemo dok ne nađemo pravog kandidata.

 

KORPORATIVNI TRENINZI PO MERI

Specijalizovani smo na korporativne treninge po meri, koji daju merljive i konkretne rezultate.

Pre treninga definišemo merljive KPI-eve koji treba da se promene na bolje, upoznajemo se sa kompanijom i željama i očekivanjima učesnika.

Tek kada sakupimo sve činjenice i razjasnimo kompletnu situaciju, počinjemo sa dizajniranjem i pisanjem treninga.

Svaki naš trening je unikatan i napravljen po potrebama klijenta. Sadržaj i prezentaciju prilagođavamo obrazovanju i željama učesnika, od radnika u proizvodnji do članova borda najvećih svetskih banaka.

Naši treninzi su maksimalno interaktivni! Kroz neprekidne diskusije, pitanja i vežbe trener drži pažnju grupe i istovremeno na licu mesta uvežbava prezentovane sadržaje.

Fokus naših treninga je na praktičnoj primenljivosti. Teoriju držimo na neophodnom minimumu. Ostatak vremena provodimo sa primerima i situacijama sa kojima su učesnici treninga suočeni u poslovnoj svakodnevnici. U diskusijama, grupnim i individualnim vežbama tražimo zajedno najbolja rešenja i na licu mesta uvežbavamo njihovo sprovođenje u praksu.

Cilj svih naših razvojnih aktivnosti je održiva u dugoročna promena u ponašanju. Prenose se naravno i znanje i veštine, ali ipak smatramo da se najkvalitetnije razvojne promene postižu promenom stavova i načina razmišljanja.

KOUČING

Dejan Simić, sertifikovani International Coaching Federation Kouč

Moje poslovno znanje je osnovano na ličnom iskustvu kao CEO i CFO velikih inostranih preduzeća. Poslednjih 15 godina uspešno poslujem kao preduzetnik i izvanredno razumem izazove i situacije sa kojima su menadžeri i preduzetnici suočeni. Znam tačno šta se traži od njih, kako razmišljaju, kojim jezikom govore i sa kojim situacijama su suočeni.

Posebno iskustvo imam sa međunarodnim kompanijama i multikulturnim okruženjima.

Podržavam nove menadžere u novim izazovima, nalazim sa iskusnim i senior menadžerima efikasna rešenja za razne specifične situacije i pomažem preduzetnicima da nađu nove i kreativne načine da ostvare svoje ciljeve.

Kao uspešan, međunarodno aktivan headhunter savetujem klijente u vezi karijernih mogućnost, promene posla i procesa selekcije.

 

Evo nekih mojih koučing usluga:

 

Koučing za menadžere

Sesije sa ličnim prisustvom ili onlajn. Definisanje ciljeva koučinga. Posvećeni rad u sesijama i “domaći zadaci” između sesija. Savetovanje, treninzi i klasični ICF koučing. Life and work balance, upravljanje stresom i emocijama, fokus, motivacija, odnosi sa kolegama, itd.

 

Grupni koučing

Koučing za timove u firmama. Finansijski povoljan način unapređenja timskog duha, kolektivne motivacije i poboljšanja komunikacije unutar tima. U relativno kratkom roku timovi mogu na taj način znatno da poprave svoj učinak.

 

Karijerno savetovanje

Kao uspešan headhunter savetujem klijente u vezi pisanja CVja, vođenja razgovora za posao i drugih načina selekcije, kao na primer asesmenta i raznih testova inteligencije i sposobnosti. Veoma uspešno pripremam kandidate za razgovore u vezi konkretnih pozicija.

 

Takođe pomažem klijentima u pregovorima oko plate, povišice plate i napredovanja unutar kompanija.

 

Poslovno savetovanje

Razrada poslovnih modela i biznis planova. Analiza marketinške strategije, brendiranja i pozicioniranja na tržištu. Promena perspektive, razrada novih proizvoda i usluga i drugih inovativnim ideja i rešenja.

 

Koučing za poslovne žene

Uspešno pomažem poslovnim ženama kako da se probiju u patrijarhalnom okruženju. Cilj nije da počnu da se ponašaju kao “muškarci”, već da se uz ponovno otkrivanje autentične mudrosti i snage desne polovine mozga izbore sa preprekama i diskriminacijom.

 

Moja definicija koučinga je jednostavna: Pomažem ljudima da postignu svoje ciljeve.

HR KONSALTING

Pored gore navedenih usluga se bavimo i HR savetovanjem. Evo nekih projekata koje smo odrađivali za naše klijente:

  • Analiza fluktuacije i bolovanja, mere za njihovo smanjenje
  • Evaluacija menažera
  • Evaluacija talenata i mogućih budućih menadžera
  • 360 stepeni feedback
  • Ankete i istraživanja korporativne kulture i zadovoljstva zaposlenih
  • Organizacija asesment centara