Živimo u vremenu preplavljenom promenama. Naša sposobnost da se nosimo sa ovim promenama, kao i moć da im se prilagodimo utiče na naš uspeh, kako u poslovnoj, tako u privatnoj sferi.

No, da li je to dovoljno? Da li je dovoljno da se prilagođavamo, adaptiramo na novonastale situacije? 

Ako krenemo od pretpostavke da u momentu kada se neka promena desi mi moramo da se prilagodimo, to znači da ćemo jedno vreme, bar dok se ne prilagodimo, biti u nekoj vrsti vakuuma. Stvari će se dešavati momo nas, dok ne uspemo da uhvatimo pravac. 

I onda dolazimo do pitanja, “A šta ako možemo mi da se promenimo, da preduhitrimo promene, da mi budemo promena koju želimo da vidimo?” Šta bi se tada desilo? I da li je uopšte moguće zavrteti ovaj točak u suprotnom smeru?

Ako želite da isprobate ovu tehniku, možda ne bi bilo loše da krenete sa ovih nekoliko koraka: